Ka Man Klajas


Ko man dosi māmulīte, par mūžīgu dzīvošan’

Izplaukst zelta ābelīte un kā rīta migla skan

Ko tas dos tev māmulīte, ka tavs dēlinš nenomirs

Atbildes nav


Tikai vējā notrīs ozolīšu birzs

Atbildes nav

Tikai koki savīkšas uz rudeni

Izčib visi mani joki, visi joki gludeni

Atbildes nav


Tikai kājas drošāk savu zemi min

Tāpēc draugi kā man klājas, it neviens lai neuzzin

Inquiries about this CD or general information about Carolyn McDade Music Ministry may be directed to Carolyn McDade Music. This email is monitored by an assistant.

© 2011 Carolyn McDade

WIDENING EMBRACE

Music arising from the energies of the Earth

CAROLYN MCDADE’S NEW MUSIC

<< Back

Listen to an instrumental preview: